تهران
سرم ولنتاین
محمد پیکان‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

سرم ولنتاین نماد مصرف غیرمنطقی دارو

محمد پیکان‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف غیرمنطقی سرم در برخی موارد طی ماه‌های اخیر، سرم ولنتاین را نماد تلخ مصرف غیرمنطقی دارو عنوان کرد.