تهران
QfoWQ3PqawDt

هشدار! مراقب اشتباهات داروپزشکی باشید

رضا محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن اشاره به وقوع یک مورد از اشتباهات داروپزشکی در یکی از مراکز درمانی کشور، گفت: تحویل داروی بیمار ۵۰ ...