تهران
210788_909

کمبود و گرانی داروهای بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها

علی امیرسوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، از کمبود و گرانی داروهای مورد نیاز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها ابراز گلایه کرد.
670921_228

مردم از گرانی دارو شکایت دارند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با موضوع گرانی دارو که توسط وزارت بهداشت تکذیب شده است، توضیحاتی ارائه داد.
rULbjXyDlGbr8eN0QcZVrVixRbeyJTYPVUktTo2g

طرح پوشش بیمه‌ای داروهای پرهزینه طبق دهک‌ درآمدی

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ضمن اشاره به افزایش قیمت دارو طی سال گذشته، گفت: به دنبال عدم تامین منابع مالی مناسب برای بیمه‌ سلامت در جهت برقراری پوشش کافی بیمه دارو، قیمت‌ها افزایش یافت و افزایش قیمت‌ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم‌ تحمیل شد.