تهران
رئیس‌جمهور در بیست و هشتمین جشنواره رازی
رئیس‌جمهور در بیست و هشتمین جشنواره رازی:

بیش از۹۰درصد داروهای ما تولید داخل است

رئیس‌جمهور گفت: افتخاراتی که امروز در حوزه سلامت وجود دارد، این است که بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل است و تجهیزات اتاق عمل در پارک‌های علم و فناوری تولید می‌شود.