تهران
914
نتیجه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

ناهماهنگی جدی در اجرای طرح دارویار

علی خضری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه عمده مسائل در اجرای طرح دارویار و کمبود دارو نشان‌دهنده ناهماهنگی جدی در فضای اجرای این طرح بود، گفت: «این ناهماهنگی‌ها منجر به فضای نامناسب در کشور شده به نوعی که با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی مواجه شدیم.»
100662
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حذف ارز ترجیحی دارو بدون موافقت مجلس

فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «بودجه ۱۴۰۱ بدین نحوه تصویب شد که نباید ارز دارو حذف شود اما این دولت بود که ارز دارو را حذف کرد.»
6130151669542498

پرداخت نصف و نیمه بودجه دارویار به تامین اجتماعی

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی بزرگ‌ترین طلبکار از دولت است گفت: «اعتباری که قرار بود برای اجرای طرح دارویار به تامین اجتماعی بدهند به درستی محقق نشد.»
وزیر بهداشت
واکنش وزیر بهداشت به گزارش کمیسیون بهداشت

 ارز ترجیحی برای دارو پرداخت شد

وزیر بهداشت و درمان گفت: گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره وضعیت دارو درست است. انتقادات به تاخیر در پرداخت ارز ترجیحی بود که این ارز پرداخت شد.