تهران
01-1-300×180+1

اکتوور؛ تولید داروهای مطابق با استانداردهای جهانی

هلدینگ اکتوور در دو شاخه دارویی و غذایی فعال بوده و مجموعا با بیش از ۴۵۰۰ نفر نیرو در ده مجموعه متفاوت به فعالیت می‌پردازد.