- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

کارشناس آموزش – پرولند

پرولند

فعال در حوزه طراحی و برگزاری دوره های تخصصی صنعت داروسازی و مهارتهای شغلی کارکنان در صنایع دارویی

مشاهده سایت شرکت [1]


مهلت ارسال 30-03-1400

کارشناس آموزش

کارشناس آموزش در حوزه برگزاری دوره های تخصصی داروسازی مسلط به اکسل و ورد در محیطی پویا و فعال دارای روحیه کاری تیمی با حقوق و مزایای مکفی


اطلاعات تماس

02188897130 [2]

info@prolandir.ir [3]

prolandir.ir [4]