- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

نامه مهم دکتر احمد توکلی به سرپرست وزارت صمت

نگذارید مانند سال ۹۷ زنجیره تامین دارو مختل شود

این شگرد شرکت های چند ملیتی است که با مختل کردن سامانه های تخصیص ارز به بهانه های واهی به تولید ملی لطمه وارد کنند و مصرف چند برابری ارز به کشور تحمیل کنند

با توجه به صرف ۱۴۰ میلیون دلار ارز و تامین ۷۰ درصد مواد موثره دارویی کشور، وزارت صمت جریان اختصاص ارز و اولویت های تخصیصی به مواد حد واسط را مدیریت نماید