- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

انتقاد سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی به نحوه تخصیص ارز برای نیازهایی دارویی کشور

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در نامه ای به مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نوشت: چگونه در دوران اقتصاد مقاوتی و سال جهش تولید که تمام قوای اجرایی مکلف به حمایت از چرخه تولید ملی می باشند اولویت واردات بر تولید داخلی آن هم با صرفه جویی ارزی بسیار قابل توجه نادیده گرفته می شود؟

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در نامه ای به مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن انتقاد از نحوه تخصیص ارز برای نیازهای دارویی کشور، خواستار تجدید نظر در این موضوع شد.

به گزارش جماران، متن این نامه به این شرح است:

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1401490 [1]